Les Bijoux
via Sant'Anselmo 120,
Aosta Italy
Telefono: 016 543211